Auteur: Bart van der Veeken

ZZP

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING: WIE, WAT EN WANNEER

Vanaf 1 maart 2020 kan de aangifte inkomstenbelasting over 2019 worden ingediend. Wie daartoe door de belastingdienst is uitgenodigd, moet de aangifte indienen. Wie niet is uitgenodigd mag of moet vrijwillig aangifte doen afhankelijk van de feiten. Dit geldt zowel voor binnenlands als voor buitenlands belastingplichtigen. Hieronder wordt beschreven wie aangifte moet doen, wat er in de aangifte moet worden opgenomen en wanneer de aangifte moet zijn ingediend.

Lees meer “AANGIFTE INKOMSTENBELASTING: WIE, WAT EN WANNEER”

Werknemer en ZZP

BUITEN NEDERLAND WERKEN ALS WERKNEMER OF ZELFSTANDIGE

Een fiscaal inwoner van Nederland die (tijdelijk) als werknemer of als zelfstandige buiten Nederland gaat werken kan te maken krijgen met de inkomstenbelasting, de sociale zekerheid en – bij werkzaamheden als zelfstandige – met de BTW van zowel Nederland als van het betreffende buitenland. Hieronder beschrijven we de gevolgen voor een Nederlands fiscaal inwoner die als werknemer of als zelfstandige buiten Nederland gaat werken.

Lees meer “BUITEN NEDERLAND WERKEN ALS WERKNEMER OF ZELFSTANDIGE”

ZZP

ZELFSTANDIGE: ONDERNEMER OF NIET?

Als je besluit om als zelfstandige aan de slag te gaan – in de volksmond: om ZZP-er te worden – dan heeft dat gevolgen voor je inkomstenbelasting- en je sociale zekerheidspositie. Wat die gevolgen zijn hangt af van de kwalificatie van je werkzaamheden: geniet je inkomsten als ondernemer, als resultaatgenieter of is wellicht toch sprake van looninkomsten…
Lees meer “ZELFSTANDIGE: ONDERNEMER OF NIET?”